Gj Industries  thumbnail

Gj Industries

Published Mar 11, 24
6 min read

Dat zeg ik ook voor de leefbaarheid. We weten namelijk dat heel veel dorpen, bijvoorbeeld in de Kop van Noord-Holland, in de afgelopen periode helemaal niet mochten bouwen. Die mochten geen huis bouwen, ook niet voor hun eigen jongeren en voor hun eigen ouderen - Welfsels - bij KRUISBETON - De Sloovere. Dat betekent dat zo'n dorp op slot gaat

Als ouderen niet op het dorp kunnen blijven wonen, dan kunnen mantelzorgers niet voor ze blijven zorgen. Welfsels - bij KRUISBETON - De Sloovere. Als je zo'n samenleving in een kleine kern een beetje intact wil laten, dan zul je dus af ten toe gewoon een straatje erbij moeten bouwen. Dat is een heel logisch uitgangspunt. Mevrouw (PvdD): Op zich deel ik de visie dat het een logisch uitgangspunt zou moeten zijn om er een straatje bij te kunnen bouwen, maar ik vind dat het met "laten we het praktisch bekijken en niet te ideologisch" net iets te simpel gemaakt wordt

Dat gaat onder andere om die graslanden. Daar zijn wij als Partij voor de Dieren dus helemaal niet zo'n tegenstander van. Maar het nieuws van de afgelopen week was vooral: we gaan wel degelijk kijken naar natuurgebieden en -plekken (Welfsels - bij KRUISBETON - De Sloovere). Volgens mij — dat wil ik wel echt bevestigd zien — hebben we nou juist in de afgelopen jaren gezien dat er al te weinig natuur is in Nederland

Dan kun je niet zeggen: ja, maar we hebben ook woningen nodig (Welfsels - bij KRUISBETON - De Sloovere). Dan gaat er namelijk volgens mij wél iets mis. Hoe borgen we dan, en hoe hebben we de daadwerkelijke garantie, dat er niet in de natuur wordt gebouwd die we zo nodig hebben? Ik ben het eigenlijk wel eens met wat mevrouw Van Esch zegt

Domodeck ® – De Vloeroplossing Van Echo

De berichten waren er soms inderdaad onder de kop "bouwen in het groen". Dan lijkt het toch alsof je ergens midden in het bos een stuk gaat kappen - Welfsels - bij KRUISBETON - De Sloovere. Maar dat is helemaal niet aan de orde. Het gaat over de randen van gemeenten. Daar zie je vaak eigenlijk een hele rafelige buitenkant van die gemeente

Aan de rand van gemeenten zijn er dus wel degelijk mogelijkheden. Sterker nog, als je dat goed doet kun je, naar mijn stellige overtuiging, de natuurwaarden zelfs versterken. Wat is dan dat versterken van de natuurwaarden? Nou, dat is het versterken van biodiversiteit - Welfsels - bij KRUISBETON - De Sloovere. Dat is namelijk het probleem in Nederland: de biodiversiteit holt achteruit

Dat hoeft elkaar dus niet te bijten - Welfsels - bij KRUISBETON - De Sloovere - Welfsels. Ik denk wel dat je eerlijk moet zijn, en moet zeggen dat we van de enorme aantallen die we de komend periode te bouwen hebben, nog steeds zo veel mogelijk binnenstedelijk moeten proberen te bouwen. Dat is natuurlijk nog steeds de opdracht, omdat je anders te veel open ruimte opmaakt

Je zult tot en met 2030 dus en-en moeten doen (Welfsels - bij KRUISBETON - De Sloovere). Maar dit is wel een extra motivatie om nu alvast de woningbouwlocaties aan te wijzen voor die tien jaar daarna. Als dat tien jaar geleden was gedaan, hadden we ook minder de randen van gemeenten hoeven op te zoeken, denk ik

Voegwapening Predallen

Je moet dorpen gewoon de gelegenheid bieden om voor hun eigen jongeren en hun eigen ouderen te bouwen, als dat niet bijt met het uitgangspunt van water en bodem en met het willen beschermen van natuur. Welfsels - bij KRUISBETON - De Sloovere. Dat laatste moeten we immers blijven doen; dat staat buiten kijf. Mevrouw (PvdD): Maar dan zou ik er wel voor willen pleiten dat het bij deze minister niet meer gaat om "bouwen in het groen"Ik zeg niet dat het de term van deze minister is, maar wel dat het fijn zou zijn om ook vanuit deze minister juist te horen: we gaan bouwen op, bijvoorbeeld, landbouwgrond. Dat is het namelijk nu (Welfsels - bij KRUISBETON - De Sloovere). Dat is vaak een heel andere definitie. Dat zijn graslanden die waarschijnlijk horen bij onder andere landbouwgebied

Ik merk dat aan mezelf ook. Ik wil niet bouwen in natuur. "Bouwen in groen" voelt in ieder geval voor de Partij voor de Dieren als een no-go (Welfsels - bij KRUISBETON - De Sloovere). Het gaat me dus om die nuance; of misschien is het eigenlijk helemaal geen nuance. Ik pleit ervoor dat deze minister helder maakt waar hij voor staat

Dat is niet bouwen op plekken waar we de natuur zo hard nodig hebben (Welfsels - bij KRUISBETON - De Sloovere). Het is juist: op zoek gaan naar die andere plekken. Volgens mij zijn dat heel vaak de gebieden waar nu nog veehouderij zit. Het gaat erom die af te bouwen en daar woningen te bouwen. Misschien kan ik nog meer nuancering aanbrengen

Betonnen Dekplaat Ruwbouwwerken Gelijkvloers/verdieping

"Bouwen in het groen" heb ik nog nooit gezegd (Welfsels - bij KRUISBETON - De Sloovere). Dat vind ik namelijk een hele gekke weergave van deze werkelijkheid, want daarin gaat het om een straatje erbij aan de rand van een durp. Dat is misschien wel gras, en gras is groen, maar gras is niet altijd te beschermen natuur

Is dat dan "bouwen op de landbouwgrond"? Nee, dat hoeft ook niet. Het is gewoon een stukje gras aan de rand van het dorp (Welfsels - bij KRUISBETON - De Sloovere). Ja, het zal best dat er hier en daar een paar schapen op zitten, maar het is niet zo dat de kern van het landbouwbedrijf daar aan de rand van het dorp ligt

Dat heeft het EIB in beeld gebracht in een viertal provincies. Men heeft in beeld gebracht dat daar een behoorlijke potentie is, een potentie van zo'n 200.000 woningen. Welfsels - bij KRUISBETON - De Sloovere. Stel dat maar de helft daarvan ingevuld kan worden, dan zou je, aan de rand van een durp, 100.000 woningen erbij kunnen bouwen tot en met 2030, iets waarmee je ook nog eens de leefbaarheid versterktDaarvan zijn de corporaties er nu 1.700 gaan bouwen. Dat is natuurlijk goed nieuws - Welfsels - bij KRUISBETON - De Sloovere. Maar de particuliere markt is van 1.700 naar 300 teruggegaan. Ik kan me toch niet voorstellen dat de implosie van de particuliere markt alleen maar te wijten is aan de rente. De rente is echt verreweg de belangrijkste boosdoener

Druklaag Welfsels

De WOZ-cap is een overheidsmaatregel. Daarover wordt nu door de Stichting Fair Huur geprocedeerd tegen de overheid. Denk aan de aankomende regelingen voor de middenhuur. Feitelijk is de hele marge verdwenen, doordat de overheid allerlei maatregelen heeft ingesteld - Welfsels - bij KRUISBETON - De Sloovere. Heimstaden gaat nu vanwege de onbetrouwbare overheid zelfs 12.000 woningen verkopen. Die hele particuliere markt stort dus in elkaar

Ik begrijp wel dat de heer Van Haga . Ik weet dat er een aantal particuliere verhuurders is die anders willen doen geloven, maar het is echt onjuist. Echt iedere analist zal zeggen: de stijging van de rente is de belangrijkste oorzaak (Welfsels - bij KRUISBETON - De Sloovere). Je ziet het trouwens ook in heel EuropaSowieso denken beleggers door een stijging van de rente: eventjes terughoudend zijn. Is er dan helemaal niets gerelateerd aan het fiscale klimaat of aan beleidsmaatregelen? Ja, natuurlijk wel. Ik kom daar trouwens zo nog op. Welfsels - bij KRUISBETON - De Sloovere. Maar onzekerheid over beleid is altijd reden voor terughoudendheid van beleggers (predallen). Daarom moeten we die zekerheid creëren

Latest Posts

Esso Tankpas Waar Tanken

Published Jun 06, 24
7 min read

Welfsel

Published Mar 27, 24
2 min read

Wat Te Doen Met Holle Welfsels In Een Gebouw

Published Mar 22, 24
4 min read